Wat heeft de politiek te maken met geluk?

Wat heeft de politiek te maken met geluk? Die vraag krijg ik als gelukslobbyist heel vaak.

Ieder jaar weer komt er het World Happiness Report uit. In de hele wereld wordt mensen gevraagd of ze gelukkig zijn. Het verbaast waarschijnlijk niemand dat welvarende landen hoog scoren op geluk. Denemarken staat al jaren op de eerste plek. Nederland staat op plek 7; eerder stonden we op plek 4.

Uit datzelfde onderzoek blijkt dat economische groei niet gelijk opgaat met groeiend geluk. Wat nu als de overheid, en dus de politici, zich minder zouden laten leiden door louter economische groei, maar meer oog zouden hebben voor geluk in onze samenleving?

Uit het bijbehorende World Book of Happiness blijkt dat mensen gelukkiger zijn die wonen in een land waar weinig corruptie is, waar de ongelijkheid tussen geslachten en de inkomstenongelijkheid laag is. Daarnaast is ook een sociaal netwerk van belang en deelname aan de samenleving door middel van een baan en/of het verenigingsleven. Een ander belangrijke factor voor geluk blijkt te zijn dat mensen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving. Ook een goede (mentale) gezondheid draagt bij aan meer geluk.

Wat nu als politici erin slagen bij te dragen aan een betere (mentale) gezondheid, het stimuleren van goede sociale netwerken in jouw buurt, wijk, dorp of stad? Dat ze burgers helpen meer invloed te hebben op de openbare ruimte waarin ze wonen en werken?

Wist je trouwens dat enkel het besef dat de politiek kan sturen op geluk al effect heeft op het beleid? Ben je zelf politiek actief, dan heb je die kennis alvast! En hier heb ik nog een extra gratis cadeautje voor je: de Geluk(kig) in de politiek 5-daagse.

Zelf niet actief? Tag een politica (of politicus) en help mee de samenleving een beetje gelukkiger te maken!

Posted in:
Articles by
Published: