My WHY

I believe our society and our businesses, are out of balance. Organizations focus too much on the short run, the short gain, next months profit, the next elections.

Hard or masculine values such as power, money and status are valued way too much.

In order to take care of the world, ourselves and all living creatures around us we need leaders that have the courage to bring in feminine values such as love, happiness and wellbeing into our organizations.

So that we stop throwing out plastics and people alike if we are ‘done with those’ and we can start taking care of everything around us. It is about truly valuing and celebrating life and the world around us.

This means that our economies just can’t keep growing and growing infinitely.

Kate Raworth explains it rather well with her donut economics theory. According to this theory we need to respect the social boundaries if we don’t want people to fall behind in health, social justice and basic needs such as food, water and housing. We also need to respect the planetary boundaries on which we fundamentally depend such as a stable climate, fertile soils and a protective ozone layer.

“Between social and planetary boundaries lies an environmentally safe and socially just space in which humanity can thrive.”

– Kate Raworth

Most organizations today still aim for the short gain driven by a growth model that is sky rocket high; an endless, never stopping goal.

This means that leaders in those organizations are driven by these goals (or at least assessed) even though they know that this isn’t in alignment with who they are and what they personally believe in.

Creating a movement for a better world is as simple as one person stepping up, speaking out and start making some changes to bring in love, happiness and wellbeing in every decision they make.

I want everybody to realise this!

You can do that by buying less ‘cheap’ stuff; every plastic little toy that doesn’t have to be made is on little piece less on our landfills.

But what about if leaders are able to change one thing within their organization? By working towards a cradle to cradle product? Or by taking a more human approach to the ‘workforce’?

What an IMPACT would that have on the world?

WAY BIGGER than ordering a Dopper water bottle or not using aggressive weedkiller in your garden (although it does count if you do that too … just make sure to keep using that reusable water bottle ;))

It is my drive, my mission my WHY to help leaders, experts in their field to tell their story, create a movement within and outside their organizations so that they– together with their fanbase – can #bethechange.

Please do tell me …

What’s your WHY, your mission for the world?

Hoe een Mastermind bij kan dragen aan jouw IMPACT

Masterminden je leest er tegenwoordig steeds meer over.

Online lijkt het alsof iedereen sinds kort onderdeel uitmaakt van een Mastermind … (oftwel een intervisie groep).

Maar wat heb je daar aan als changemaker met een missie voor de wereld?

Kun je daadwerkelijk jouw IMPACT vergroten met behulp van een Mastermind? En zo ja hoe dan?

Het ligt er natuurlijk aan waar jij op dit moment staat met jouw missie voor de wereld. Waar sta je en waar wil je naar toe? Heb je al scherp wat jouw verhaal is? Weet je wie je ermee wil bereiken en op welke manier? Of heb je het gevoel dat dat allemaal nog wat vagig is?

Bovendien moet je ook echt het gevoel hebben dat je naar je next level wilt, dat er iets is dat je aan wil pakken, anders of beter wil doen. Een Mastermind biedt je de gelegenheid te onderzoeken hoe je verder komt met jouw missie en jouw IMPACT op de wereld.

Je kunt als changemaker een Mastermind inzetten in verschillende fases. Van begin idee tot het opschalen en vergroten van jouw IMPACT op verschillende niveaus. Belangrijk is dat de andere deelnemers in jouw groep je daar ook echt bij kunnen en willen helpen. Zo zou je bijvoorbeeld ‘het brein van de groep’ kunnen gebruiken als je als startend (sociaal) ondernemer op zoek bent naar informatie om te kunnen beginnen.

Mijn ervaring met Masterminds

Mijn ervaring als deelnemer en als gespreksleider van verschillende Masterminds is echter dat Masterminds het meest effectief zijn wanneer je al een aantal dingen basis zaken scherp hebt, zoals weten wie je bent, waar je voor staat en hoe je een en ander handen en voeten geeft als changemaker.

Maar je het hoeft echt niet helemaal ‘af’ te zijn.

Sterker nog … als je met als een aantal anderen door een zelfde soort proces gaat … kan het delen van ervaringen juist heel krachtig zijn.

De Mastermind bijeenkomsten, of ze nu online of offline plaatsvinden, geven je dan de gelegenheid om jezelf accountable te maken en jezelf de kans te geven om inzicht te krijgen waarom sommige plannen nog niet (helemaal) zijn gelukt.

Een Mastermind is dan een veilige omgeving waarin je de kracht, ‘het brein van de groep’ gebruikt om feedback een steun te krijgen wanneer je ‘vast’ zit in je eigen gedachten.

Vragen die ik zelf veel hoor in de Changemakers Masterminds zijn:

  • hoe zorg ik dat mijn changemaker project verenig met al het andere dat ik doe?
  • hoe blijf ik werken aan die verandering die ik graag wil zien, en dus ook aan de verandering in mijzelf?
  • het zweet breekt me uit bij de gedachte aan het maken van een video, wat nu?
  • hoe deel ik mijn tijd zorgvuldig in zodat ik ook de resultaten behaal die ik wil behalen?

Natuurlijk komen er ook zaken voorbij zoals ‘op welke social media moet ik actief zijn?’ maar dit zijn nog zaken waar je advies voor in kan winnen van een expert.

Toegevoegde waarde van een Mastermind

De absolute toegevoegde waarde van een Mastermind is dat je jezelf en de anderen in jouw groep de kans geeft om even ECHT te kijken naar wat er speelt. Want meestal weet je wel hoe je een FB live maakt (of kun je dat opzoeken op Google of vragen aan een expert), maar is er iets anders in je zelf waardoor het er toch nog niet van is gekomen.

Een veilige omgeving waarin je jezelf kwetsbaar kunt maken waardoor je input en inzichten kunt krijgen om verder te komen met jouw missie is dan mega krachtig.

Het geeft je de kans om te ontdekken wat voor jou nu de eerste stap is om verder te komen. En je voelt je gesteund omdat je weet dat er andere changemakers zijn die je het succes toewensen, je accountable houden en het feestje met je vieren.

Ben jij nieuwsgierig of een Mastermind of iets voor jou is?

Vraag direct jouw IMPACT strategie gesprek aan en we sparren samen of een Mastermind jou nu verder helpt bij het vergroten van jouw IMPACT.

‘Ze’ vinden het helemaal niks …

(Help, wat nu?!)

Je bruist als changemaker van de goeie ideeën. Of het nu meer groen in de straat is, een onderwijs of zorgsysteem dat begint meten werkt voormensen, of dat je precies weet hoe je een einde kunt maken aan de plastic soep, jij gaat ervoor!

Jij gaat het verschil maken!

Dus je gaat de goeie dingen doen.

De dingen die echt bijdragen aan die betere wereld die jij voor ogen hebt.

En je gaat mensen vragen binnen jouw organisatie – en wellicht ook al daarbuiten – om met je mee te doen, want alleen ga je snel, maar samen kom je verder.

Dat heb je intussen wel geleerd uit eerdere (verander)projecten.

Samen ben je sterker

Dus om blijvend IMPACT te hebben ga je aan de slag met een klein clubje van superfans, van gelijkgestemden voor jouw missie. Mensvriendelijke zorg begint bij dan bij een team dat hiermee aan de slag gaat. Of met een training waarmee mensen in de organisatie de tools krijgen om hier ook echt werk van te maken.

Of misschien ga je van start met een informeel netwerk van veranderaars, dwarsdenkers of vernieuwers. De lunches inspireren, er komt een klein project uit voort dat – dwars tegen alle ‘regels’ in – successen behaalt. Het draagt bij aan die betere wereld en ondertussen geeft het ook nog heel veel mensen energie omdat ze het gevoel hebben met de goede dingen bezig te zijn.

Maar wat gebeurt er dan!?

Je krijgt positieve feedback van mensen die meedoen aan je lunches en projecten, maar er komen je negatieve dingen ter oren

“Het project past niet in de bedrijfscultuur.” “De manier waarop jij dit aanpakt is wel erg … onorthodox, ongeorganiseerd, ongefundeerd ….. .” En je baas vraagt je waar je al die uren vandaan haalt.

Mensen vragen zich af “wat er nu de bedoeling van is” of dat het “ergens toe leidt”. Al met al worden al je goede bedoelingen, je inspanningen en je successen de grond in geboord.

WTF denk jij? Wat gebeurt er nu?

Gefeliciteerd, je hebt je kop boven het maaiveld uitgestoken!

Je bent iets begonnen omdat jij zag dat het moest gebeuren en omdat er mensen in je omgeving waren die dat ook vonden. Dat werpt zijn vruchten af. De energie zit in de groep en de eerste resultaten zijn behaald (of onderweg).

En daarmee vorm je ineens een bedreiging.

Je laat een beweging zien van mensen die verandering willen. Je organiseert invloed van onderop. En daar is niet iedereen blij mee.

Zeker niet degenen die het altijd voor het zeggen hebben. Degenen die het systeem bedachten, benutten en in stand houden.

“Wat meent zij zich wel niet?”

Dat wordt er gefluisterd.

Het is een beproefde strategie om jou als changemaker terug in je hok te jagen. Om ervoor te zorgen dat je aan jezelf gaat twijfelen. En misschien toch maar weer een stap opzij doet.

Zodat de oude krachten weer hun werk kunnen gaan doen.

En alles bij het oude blijft.

Changemaker zijn vraag moed

Niemand zei dat het gemakkelijk was, dat het niet heel veel moed vraagt. Maar als je zover bent dat je tegenstand krijgt voor het project dat je bent gestart, weet je 1 ding zeker … JIJ BENT DE VERANDERING. #bethechange

Je wordt gezien en je project of netwerk worden als bedreiging gezien voor het oude.

Proficiat dus, je hebt IMPACT!

De vraag is … ga je door, of stap je opzij?

 

PS Meer inzicht krijgen in omgaan met weerstand wanneer je beweging van onderop organiseert? Vraag hier jouw IMPACT strategie gesprek met mij aan, zodat je helderheid krijgt en precies weet wat jou volgende stap is.

 

Wat laat jij de wereld na?

Sta je wel eens bij stil bij … wat jij nalaat als je er niet meer bent?

Misschien een ongemakkelijke vraag maar (daardoor?) wel een super krachtige.

Wat gebeurt er als je hierbij bij stil staat?

Als jij een changemaker, een mens met een missie voor de wereld bent, dan weet ik zeker dat je weet wat je na wil laten. En niet alleen iets in je kinderen. Dan weet je wat jij wil hebben betekend voor de wereld, of minimum een klein stukje van die wereld.

Het maakt niet uit of je daar nu iedere dag mee bezig bent of niet. Of je het al kristal helder onder woorden kunt brengen of dat het misschien nog vooral heel veel gevoelens en beelden zijn. Of je dat al van de daken schreeuwt of dat je daar (nog) niet zo zichtbaar mee bent.

In ieder geval is het iets dat groter is dan jezelf en je gezin.

Mijn klanten zijn de changemakers die werk van maken van hun legacy, het zijn mensen die zich NU al durven afvragen wat zij nalaten voor de wereld.

En het zijn geen kleine missies, deze changemakers willen bijdragen aan wereldvrede, menslievende zorg of duurzame productieketens in het MKB. En allemaal weten ze dat ze een schakel zijn. Dat ze iets moeten doen, maar ook dat het groter is dan henzelf.

Wat is jouw nalatenschap voor de wereld?

Jouw legacy?

Durf je het te delen? Laat een berichtje hieronder achter en vertel wat jij de wereld na laat!

 

Minder bullshit meer bedoeling!

Toen ik voor mezelf begon maakte ik 1 heel belangrijke beslissing: ik besloot om me enkel nog bezig te houden met de bedoeling, datgene wat echt belangrijk is. Datgene waar het echt over gaat. En ik besloot om dat ook uit te spreken; voor mezelf en voor de mensen om me heen, de changemakers waar ik mee mag werken.
Minder tijd verliezen aan bullshit, meer denken en handelen vanuit de bedoeling; dat is waar ik ‘mijn’ changemakers ook mee mag helpen.
Dat klinkt simpel.
Toch gaat het in het  bedrijfsleven en ook in de politiek heel vaak niet over de bedoeling, de waarom. Minstens zo vaak gaat het over heel andere dingen. Over wie het belangrijkste is; wie het grootste ego heeft. Of het gaat over beeldvorming creëren, los van de werkelijkheid.
All deze dingen vertroebelen de bedoeling.
Ze zorgen ervoor dat de olifant in de kast blijft: dat de essentie niet boven water komt. Terwijl iedereen weet wat er speelt en precies weet wat er moet gebeuren, houden we vast aan alle dingen die er niet toe doen.
Toch weten veel mensen ook helemaal niet wat er nu precies moet gebeuren. Denken ze dat het prima gaat. Of hebben ze geen flauw benul wat voor rol de organisatie kan spelen in een economie en een wereld in transitie.
Dit in tegenstelling tot de changemaker: de changemaker is namelijk een mens met een missie, iemand die ziet en weet wat er anders moet. En waarschijnlijk weet hij of zij ook wel hoe dat moet gebeuren.
Niet praten en handelen naar wat de bedoeling is, kost vooral die changemaker heel veel energie.
‘Waarom hebben we het niet over waar het echt over zou moeten gaan!?’ vraagt de changemaker zich af.
‘Zo kunnen we toch niet doorgaan? Klanten lopen weg als we het op oude manier blijven doen. Het moet duurzamer, met meer aandacht voor de mens en de wereld willen we ook over 20 jaar of over 50 jaar nog mee kunnen doen!’
JA!
En dus is het tijd voor veel meer changemakers om het commitment te maken voor de bedoeling, datgene waar het echt om draait!
Minder bullshit dus en meer bedoeling.
Dat is niet altijd simpel en het vraagt een flinke dosis moed.
 Zin om er mee aan de slag te gaan? Zodat jouw analyses en gedachten niet met je aan de loop gaan. Je op koers blijft en bijdraagt aan die broodnodige verandering. Niet alleen, maar samen met de mensen om jouw heen. Jouw fans die met je mee gaan bewegen voor jouw missie, die broodnodige verandering?
Op 27 en 30 augustus geef ik weer mijn webinar ‘De 3 Grootste Fouten die CHANGEMAKERS maken waardoor hun fans ze niet vinden’ hierin laat ik jou zien wat je niet, maar vooral ook wat je wel moet doen om meer mensen voor jouw missie in beweging te krijgen zodat jij jouw IMPACT kunt vergroten. Meer weten of direct inschrijven, kijk hier: https://irenejanssen.webinargeek.com/changemakerfans

Hotemetoten

Ik kom ze af en toe tegen. Vaak heb ik ze ook nodig.

Hotemetoten. Of nou ja, ik bedoel vooral: hotemetoten met een enorm ego.

Van die druk-druk-druk mensen die eigenlijk nooit op tijd kunnen zijn want ze zijn natuurlijk overal nodig. Bovendien kan de vergadering niet starten voordat ze binnen zijn. Standaard te laat natuurlijk. Want ja … ze zaten nog bij de koning (of een of andere andere halfgod) … en daar moesten ze natuurlijk iets regelen dat VEEEEEL belangrijker is dan deze onnozele bijeenkomst.

In mijn werk in Brussel had ik dagelijks met ze te maken. Politici, bestuurders, CEO’s en zelfs ambtenaren hadden er last van: hun ego.

Met de tijd leerde ik er natuurlijk mee omgaan, probeerde ik verschillende strategieen. Ik ging van meebuigen naar meedoen. Eerst stapte ik in de dienstbare ‘junior’ of ‘vrouwelijke’ rol. Gewoon meebuigen. Doen wat er nodig was om deze VIPs tevreden te houden.

Want ja je had ze natuurlijk wel nodig. Omdat ze je baas zijn. Of omdat ze macht hebben om belangrijke beslissingen te nemen. Beslissingen die ik als lobbyist werd geacht te masseren … te beïnvloeden ten behoeve van mijn klanten.

Nou doe ik mensen heel graag een plezier … daar word ik (en die ander!) gewoon een beetje gelukkiger van.

Maar pleasen ligt me minder. Daar liep ik toch altijd tegen mezelf aan: het is namelijk heeel vermoeiend om telkens iemand anders tevreden te moeten stellen. Natuurlijk kwam er dan een moment waarop ik besloot dat het even genoeg was met sigaretten halen, onbetaald doorwerken tot ver na werkuren en nachtelijke telefoontjes. Dan ZEI IK ER EINDELIJK EENS IETS VAN. Dat werd me natuurlijk ook niet in dank afgenomen door de hotemetoten in kwestie. In in zo’n conflictsituatie trok ik altijd aan het kortste eind.

Naarmate ik langer in Brussel rond liep en ook meer senioriteit verwierf dacht ik dat ik mee moest doen. Als een kikker blies ik mezelf op: “Zo, mij zouden ze niks meer kunnen maken!” dacht ik toen.

En dus liet ik mijn secretaresse de deur open maken zodat zij de mensen even kon laten wachten ….

Pfffft ….

Ook dat bleek hartstikke vermoeiend. Het druist namelijk in tegen al mijn waarden van aandacht en respect voor elkaar, gelijkwaardigheid en waarde creëren voor elkaar en voor de wereld.

Nu ik als gelukslobbyist werk met changemakers met een missie voor de wereld, mag ik werken met mooie mensen die die waarden delen. Zo kijk ik echt enorm uit naar de Power sessie die ik morgen heb met een van mijn klanten … zalig om gewoon direct erin te vliegen en echt iets moois te creëren samen!

Maar af en toe kom ik ze toch weer tegen.

Zo’n hotemetoot. Met een ego zo groot als half Nederland.

Ze waren burgemeester, directeur van het een of ander Belangrijk Bedrijf of misschien waren ze wel voorzitter van de plaatselijke winkeliersvereniging of DE voetbalclub.

Of ze zijn het nog.

Want stoppen kunnen ze natuurlijk niet. Ze zijn namelijk van LEVENSBELANG voor het welbevinden en slagen van ALLES wat er gebeurd.

Vandaag was het zover. Ik kwam ik er weer zo eentje tegen. Zo’n hotemetoot.

Het was even schakelen. Want het is gewoon verdomd lastig om in dat ego-geweld jezelf te blijven. En je eigen ding te blijven doen. Eerst boog ik even mee … laat het maar allemaal komen dan is het snel voorbij … dat idee. Maar het werkte niet. Want ik kwam niet aan bod door de ego-show van tijd, ruimte, plaats en praat-tijd.

Ik overwoog even om mijn eigen ego-kikker weer op te blazen (en ik bedacht wel 1001 dingen die ik moest doen of zeggen; dat zou deze hotemetoot leren!).

Ik voelde dat de lucht zich samenbalde om mijn innerlijke kikker groter te maken.

Totdat ik besloot eruit te stappen.

En dat duurde echt even voordat dat lukte. Het is echt een kwestie van even ademhalen en opnieuw naar de situatie kijken. Dus vroeg ik met af: “Wat heb IK nu nodig om hiervan een succes te maken?” Zonder dat ik iets doe wat niet bij mij past, wat indruist tegen mijn waarden.

Het lukte om in die energie te stappen, waardoor ik lekker dicht bij mezelf kan blijven. Mijn waarde kan toevoegen. Zonder afbreuk te doen aan de waarde van Hotemetoot. Want die is er natuurlijk gewoon.

En weet je, ik pak maar meteen even door. Ik ben per slot van rekening niet voor niks bezig met 28 dagen van dankbaarheid.

Dus oprecht en met heel mijn hart:

Dank je wel Hotemetoot, dat je mij liet stilstaan bij wat mijn eigen kracht is. Dat ik met plezier en zelfvertrouwen mijn waarde in de wereld mag zetten, zonder ego-gedoe en zonder afbreuk te doen aan mijzelf en mijn missie.

<3 Dank je wel!

PS Wil jij ook vanuit kracht en een positieve energie jouw waarde delen met de wereld? Jouw missie als changemaker krachtig neerzetten? Zonder afbreuk te doen aan wie jij bent? Wil je ervaren wat 28 dagen dankbaarheid kunnen betekenen? Doe mee met de challenge Van dankbaarheid naar droomdoel in 28 dagen. Schrijf je in en doe mee:

Van dankbaarheid naar droomdoel in 28 dagen inschrijving

 

De wereld verbeteren, zit daar wel brood in?

Dat vroeg een oude bekende mij toen ik hem via LinkedIn benaderde nadat ik zag dat hij regelmatig interesse had getoond in mijn posts en updates.

Of daar wel brood in zit … in de wereld verbeteren.

 

Of nou ja eigenlijk formuleerde hij het allemaal nog veel scherper. Volgens hem was er gewoon geen verdienmodel voor sociale ondernemers en andere changemakers die vanuit hun organisatie bij willen dragen aan een maatschappelijke verandering.

Het zat me niet lekker.

Want alhoewel ik weet en zie dat het kan … sterker nog dat het de ENIGE manier is om te ondernemen voor de toekomst van onze aarde … Gaat zo’n enorme shift naar waardevol of betekenisvol ondernemen natuurlijk niet vanzelf.

Dat betekent dat we moeten zoeken naar nieuwe verdienmodellen. En naar slimme wetgeving die aansluit op wat nodig is om te komen tot verdienmodellen en producten en diensten die echt bijdragen aan een betere wereld, een gelukkigere samenleving.

Die modellen zijn er ze worden ontdekt, toegepast en verfijnd door ondernemende changemakers in Nederland … en de rest van de wereld. Ik ben er zelf dagelijks mee bezig in het bouwen van mijn bedrijf, net als de vele changemakers in mijn community.

Wij bewijzen samen dat het kan.

Maar er is nog iets dat het lastig maakt … om als changemaker ook echt je brood te verdienen met jouw missie, jouw droomdoel voor een betere wereld…

Want … de gedachte dat als je iets goeds doet, dat je daar dan geen geld voor moet of zelfs mag krijgen lijkt hardnekkig.

Liefdewerk oud-papier … dat idee

Maar draai em nou eens om? Waarom mag iemand veel geld verdienen met het verkopen van financiele producten waar de klant niet beter van wordt? Of van het produceren van plastic speelgoed in een lage lonen land met amper regelgeving of compensatie voor het milieu?

Waarom is geld verdienen zo verbonden met de oude economie en ideeën van winstmaximalisatie? Een economie van winstmaximalisatie … waarin een ondernemer tot het gaatje gaat voor de laatste cent van zijn klant en zijn leveranciers? … waarin winnen automatisch betekent dat er iemand anders verliest?

Ik zie dat het anders moet! En ik zie dat het KAN!

In het bouwen aan mijn eigen bedrijf leer ik waarde terug te vragen voor de waardevolle dingen die ik doe voor en met changemakers zodat we bij kunnen dragen aan een betere wereld. Stapje voor stapje … en met hulp van andere changemakers die mij voorgingen.

En nee dat gaat niet vanzelf. Dat is soms best lastig.  Er zijn momenten dat ook ik eraan begin te twijfelen. Heel even. En dan zit zo’n LinkedIn bericht mij toch echt niet lekker. Omdat het mijn onzekerheid, mijn kwetsbaarheid raakt.

En weet je, misschien herken je dat zelf wel? Twijfel je zelf ook wel eens hoe jij geld kan verdienen terwijl je de wereld een stukje mooier maakt?

Ik ben super benieuw hoe jij dat ziet! Daarom aan jou de vraag:

Twijfel jij wel eens of er brood zit in de wereld verbeteren? En wat doe je dan? Heb je een tip?

Laat een reactie achter, deel je tip of mail me even op mail@irenejanssen.nl. Ik ben heel benieuwd naar jouw kijk hierop!

De wereld verbeteren begint hiermee

Dat de grond schoon blijft!

Dat de zee schoon blijft!

Dat de lucht schoon blijft!

 

Dan leven de mensen,

nog lang en gelukkig.

Dat schreef mijn opa voor mijn 11e verjaardag in het boek ‘De Rainbow Warrior valt aan’, over het befaamde Greenpeace schip dat in een spannend avontuur actie voert tegen de walvisjagers.

Ik kreeg het boek onlangs van mijn moeder die het ergens tussen de stapels boeken had gevonden. Ik wist niet eens dat ik het had. Laat staan dat mijn opa dit voor mij erin geschreven had.

Zou hij het geweten hebben dat ik op weg was om gelukslobbyist te worden? Om mij in te zetten voor een wereld waarin mensen lang en gelukkig leven? Omdat we zorgen voor onze aarde: de grond, de zee en de lucht?

Als kleine wereldverbeteraar had ik al wilde plannen om te vechten voor een mooiere wereld net als de Rainbow Warrior, nu ik ‘later groot ben’ wil ik IMPACT hebben om daadwerkelijk bij te dragen aan die mooiere samenleving. Dat doe ik door andere changemakers te helpen om hun droomdoel voor een mooiere samenleving in actie te zetten. Ik help ze hun impact te vergroten door het helder krijgen van hun boodschap en het vergroten van hun fanbase.

Ik denk GROOT: mijn droomdoel is een wereld waarin we allemaal – als is het nog maar zo klein – bijdragen aan een mooiere samenleving. Als mens, als ondernemer, als politica, als ambtenaar, als leidinggevende of in onze rol als betrokken burger.

ALLEMAAL!?

Ja allemaal!

Want ik geloof in een wereld waarin zachte of feminiene waarden zoals geluk, welzijn en liefde de plek krijgen die ze verdienen. En deze waarden mee bepalen hoe we zaken doen, politiek bedrijven en ook hoe we omgaan met onze buren. En dat we daar dus allemaal onze bijdrage aanleveren.

#bethechange

Hoe klein ook.

Maar dat is soms RETE-ENG.

Zo heb ik mijzelf een enorm gaaf project gegeven: in de eerste week van oktober organiseer ik de Changemakers Week waarin alle rainbow warriers die ook bijdragen aan een betere wereld, kunnen leren van andere succesvolle changemakers. Om meer impact te hebben met hun droomdoel voor een mooiere samenleving.

En dan krijg ik het dus af en toe even Spaans benauwd, he! En vraag ik mij af of dat allemaal gaat lukken. Qua techniek? Wat betreft de samenwerking met de mooie sprekers? En ook: wie is er bij?

Maar er gaat natuurlijk helemaal niks veranderen als ik me daar mijn angst laat tegenhouden en dit mooie project NIET oppak. Want pas als je ACTIE onderneemt kun je het verschil maken.

Ik stap dus door voor alle changemakers met een mooi idee waarmee ze de wereld mee gaan verbeteren. Hoe eng dat ook is.

Want wat nu als jij die changemaker bent en jij door mee te doen met de Changemakers Week weer een stap verder zet met jouw missie, jouw droomdoel voor een mooiere samenleving? En jij daarmee JOUW IMPACT vergroot?

Nou?! Dat zou toch fantastisch zijn! Daar doe ik het voor! Samen met alle mooie changemakers in de Changemakers Community.

Stap jij met me mee?

Gaan we samen op weg naar meer impact voor een mooiere samenleving!

Lees hier meer en schrijf je in: www.irenejanssen.nl/changemakersweek

 

Changemaker: waarom jouw kleding jouw boodschap is

Voor mij begint een authentieke boodschap, oftwel een droomdoel zoals ik het noem, niet bij mooie zinnen en woorden van een marketeer of een slimme tekstschrijver. Ze beginnen altijd bij de changemaker zelf.

Wie ben je? Wat vind jij belangrijk? Wat zijn jouw waarden? En wat wil jij bijdragen voor een mooiere samenleving?

Ook deze zomer ben ik weer aan de slag met een paar hele mooie changemakers. Allemaal mensen met een missie voor een mooiere samenleving. Sommige changemakers zijn sociaal ondernemer, andere politica of gewoon mensen met een heel goed idee voor de wereld.

Samen werken we aan hun authentieke boodschap als basis om hun fanbase te vergroten en daarmee hun impact op de wereld.

Wat mij opvalt is dat veel changemakers wel eens lijken te vergeten is dat het echt niet alleen maar om de inhoud gaat, de woorden en de logica.

“Het gaat toch niet om mij?” hoor ik dan. “Het gaat toch om het verhaal, om mijn boodschap!”

Ja en nee.

Als het goed is zijn de twee in lijn met elkaar, oftewel congruent. Als het goed is straal je met je lichaamstaal en jouw kledingstijl ook precies hetzelfde uit als wat je met woorden wil zeggen.

Klinkt logisch, toch?

Maar gemakkelijk is het niet. En vaak zit er ook een weerstand op, zeker voor mensen die een missie hebben voor de wereld. Mensen die gaan voor verandering, niet voor uiterlijke flair.

Bovendien kan het zijn dat de kledingstijl die voor jou 10 jaar terug werkte, nu niet meer past bij wie je bent en wat jouw boodschap is. Soms doordat je lichaam verandert. En bij vrouwen is dat dan vaak net een beetje vaker dan bij mannen; denk maar aan zwangerschap, de tijd erna en wanneer je hormonale schommelingen krijgt bij het ouder worden. En dan heb ik het nog niet eens over veranderingen in gewicht.

Maar het kan ook zijn dat jouw droomdoel voor een mooiere samenleving beter of anders vorm krijgt. En ook dat vraag om het opnieuw bekijken van jouw kleding. Klopt het plaatje nog met de boodschap?

Hoe is dat voor jou, changemaker? Hoe zorg jij ervoor dat jouw kledingstijl in lijn is met jouw boodschap, jouw droomdoel?

Heee politieke wereldverbeteraar (in spe)!

Verover jouw plek op de lijst & verbeter de wereld!

Je hebt gesolliciteerd bij jouw politieke partij: nu is het tijd om jouw plek op die lijst te veroveren. Zodat jij de wereld kunt verbeteren!

Hoe ga je die mooie plek op die lijst ook echt bemachtigen? Alles draait om een sterk politiek profiel en daar wil ik je mee helpen!

Doe 5 dagen mee met de Politieke Profiel Challenge en jouw politieke profiel staat als een huis. Zo benut je het reces nog eens nuttig (en ik maak het ook nog eens ontzettend leuk!).

Schrijf je nu in voor deze Politieke Profiel Challenge en doe mee vanaf 8 augustus!

>>> http://www.irenejanssen.nl/politiekprofiel <<<

 

===

PS Twijfel je nog of de politiek iets voor jou is? 

Nog niet helemaal zeker of de politiek iets voor je is? Ook dan heb ik iets moois voor jou! Iedere maand geef ik enkele 1-op-1 sessies weg voor vrouwen die twijfelen of de politiek iets voor hen is. We sparren in zo’n sessie om te bekijken of het bij je past (of juist niet). Je kunt in aanmerking komen voor zo’n ‘Politiek, iets voor mij?’ sessie door deze vragenlijst in te vullen: http://irenejanssen.nl/politiek-iets-voor-mij/