Waarom ik op een vrouw stem

Al sinds ik mag stemmen, stem ik op een vrouw. Ik heb niet altijd op dezelfde partij gestemd, maar ik ben wel altijd consequent geweest in het stemmen voor een vrouw.

Waarom? Nou gewoon omdat ik heel sterk geloof in een echte volksvertegenwoordiging. Een parlement is het aan zichzelf verplicht om een goede afspiegeling te zijn van de samenleving. Een politieke partij zou daarom ook wat mij betreft een lijst moeten afleveren die 50-50 man-vrouw is. Hier schreef ik al eerder over in mijn blog.

De vraag is, maakt het ook echt uit? Als ik een volksvertegenwoordiger kies op basis van geslacht, zal zij mij dan beter vertegenwoordigen dan een man?

Er is ontzettend veel onderzoek gedaan naar deze vraag, onder andere door VUB Professor Karen Celis. Vragen die zij, en haar collega’s proberen te beantwoorden zijn ‘vertegenwoordigen vrouwen ook echt vrouwen’, ‘bestaat er zoiets als vrouwenbelang’ en als dat zo is ‘behartigen vrouwelijke parlementariërs dan ook echt dit belang beter dan mannelijke collega’s?’.

De antwoorden op deze vragen zijn complex en er zijn al zoveel antwoorden als dat er onderzoekers zijn. Sommige onderzoekers laten zien dat er een link is tussen vrouwelijke volksvertegenwoordigers en het leven van de vrouwelijke kiezer, anderen tonen aan hoe vrouwelijke parlementariërs zich vaker uitspreken ten gunste van vrouwen, en hoe zij vaker dan hun mannelijke collega’s aan wetgeving in het belang van vrouwen werken.

De moeilijkheid hierbij is natuurlijk hoe je meet of een politieke mening of besluit in het belang is van vrouwen. Is bijvoorbeeld het actief beleid ontwikkelen ter ondersteuning van vrouwen om meer te kunnen werken, in het belang van vrouwen? Ja, zullen velen zeggen, zeker als het ondersteunende maatregelingen zijn waarbij de keuze van vrouwen voorop staan. En wat te denken van maatregelingen om kinderopvang betaalbaar te houden door middel van overheidssubsidies, is dit in het belang van vrouwen? Ik denk van wel, maar een vrouw zonder kinderen vindt wellicht dat dit niet in haar belang is en dat haar belastingcenten beter anders kunnen worden ingezet. Wat te denken van wetgeving waarbij partneralimentatie drastisch wordt verminderd vanuit het oogpunt dat iedereen, man of vrouw, verantwoordelijk is voor zijn of haar inkomen? Is dat nog in het belang van vrouwen, wanneer de cijfers aangeven dat vrouwen vooral profiteren van de wetgeving rondom partneralimentatie?

Het is dus niet zo dat een vrouw altijd beter het belang van vrouwen kan behartigen. Bovendien zijn er ook onderzoeken die laten zien dat vrouwelijke volksvertegenwoordigers zich vooral inzetten voor de belangen die in lijn zijn met de politieke kleur van haar partij. En dat ze daarmee eigenlijk heel gewoon … mensen met een politieke voorkeur zijn.

Ik kan mij daarom dus ook heel goed voorstellen dat ik op een man zou stemmen, omdat hij mijn politieke kleur heeft en staat voor de zaken die ik belangrijk vind.

Maar dat moment is nog lang niet aangebroken. Totdat onze volksvertegenwoordiging een echte afspiegeling van Nederland is en er dus 50-50 mannen en vrouwen in het parlement zetelen, stem ik op een vrouw!

Doe jij mee op 12 september?

Posted in:
Articles by
Published:

1 Comment

  1. Walther

    Sinds ik stem en mag stemmen, stem ik op de meest geschikte persoon!
    Los van het feit of dat een vrouw of een man is!
    Zijn er even veel vrouwelijke als mannelijke kandidaten, want eerst dan is de kans redelijk aanwezig, dat er meer geschikte vrouwelijke kandidaten naar voren komen.
    Het mag wel maar het moet niet!

Comments are closed.