Meer Europa in het CDA, meer CDA in Europa!

Door het CDA Young Professionals netwerk te Brussel*

Het gedachtegoed van het CDA, samen met andere Europese christen-democratische partijen, heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandbrenging van het huidige Europa en de welvaart en vrede die hiermee gepaard zijn. Er is in de afgelopen 60 jaar veel bereikt, maar de doelstellingen waar Europa op is gebouwd blijven relevant en hebben onze aandacht nodig. De erfenis die wij als jonge Europeanen hebben gekregen vergt zowel historisch inzicht als een vooruitziende blik om stand te kunnen houden.

Een historisch inzicht omdat wij ons moeten realiseren dat een verenigd Europa garant staat voor vrede en het aanpakken van economische problemen effectiever is als we dat samen doen. Een vooruitziende blik omdat de uitdagingen van vandaag en morgen nieuwe oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen vereisen. De les die wij als jonge Europeanen en CDA’ers niet mogen vergeten is dat de vrede en welvaart die wij vandaag als een gegeven beschouwen altijd de samenwerking tussen Europese landen en burgers nodig zal hebben. Onze Europese erfenis is geen statisch feit, maar een werk in uitvoering dat nu onze verantwoordelijkheid is.

Naast de vrede is de Europese samenwerking ook om materiële en praktische redenen een goede en noodzakelijk keuze. Onze mobiliteit is veel groter dan dat van onze ouders, we vliegen goedkoper en hebben meer vrije tijd. We kopen vaak spullen die in het buitenland zijn gemaakt. Voor onze professionele carrières is ervaring en affiniteit met andere culturen steeds belangrijker. Meer en meer studenten kiezen voor een buitenlandse ervaring via het Erasmus programma. Ook niet onbelangrijk is dat een toenemend deel van onze arbeidsplaatsen en inkomens direct of indirect verbonden zijn met de internationale economie. Met andere woorden zonder Europese samenwerking is het dagelijks leven van heel van jonge mensen in Nederland eenvoudigweg niet mogelijk. We leven grenzeloos, vaak zonder dat we er erg in hebben.

Méér Europa in het CDA

Bij een pro-Europees geluid hoort natuurlijk wel een gezonde dosis realiteitsbesef. Dit wil zeggen dat het CDA kritisch moet blijven kijken naar de ontwikkelingen in Brussel, het Nederlands en christendemocratisch belang blijft verdedigen in Europa, en transparantie en communicatie naar de burgers voorop stelt. Het CDA moet dan ook eerlijk zijn over de positie die Europa inneemt in ons dagelijks leven. De positieve consequenties die dit met zich mee heeft gebracht voor ons dagelijks leven moeten ook duidelijk onderschreven en uitgedragen worden door het CDA, terwijl ook constructieve kritiek niet mag ontbreken. Of het nu gaat om positieve of meer kritische punten, een actieve betrokkenheid in Brussel zal het Nederlandse belang hoe dan ook het beste dienen.

De Europese Unie heeft als motto eenheid in verscheidenheid en dit motto geldt evenzo voor het CDA. Zeker nu de partij de nodige verfrissing kan gebruiken, roepen wij op tot een lijst met voldoende jonge mensen. Het zullen namelijk deze jonge CDA-ers zijn die met een frisse blik aan de slag kunnen met de ideeën van en voor een nieuwe generatie Nederlanders, voor wie Europese samenwerking ook van essentieel belang zal zijn. Een goede gender balance (50/50 man/vrouw) en evenwichtige vertegenwoordiging van generaties vormen de basis voor een moderne partij als weerspiegeling van de maatschappij en de CDA-leden

Méér CDA in Europa

De komende tijd wordt voor Europa politiek gezien misschien wel de zwaarste sinds het begin van de Europese samenwerking. Politieke omwentelingen zoals in Griekenland en de gevolgen van de financiële crisis kunnen er toe leiden dat de Europese gedachte in een kramp schiet waar moeilijk uit te ontsnappen valt.

Voor de landen in Europa geldt dat de krachten die ons bijeen houden sterker zijn dan de krachten die ons uit elkaar drijven. Van het CDA in het bijzonder en ook van de Nederlandse politiek in het algemeen verwachten wij dan ook een opstelling waarbij het niet uitsluiten van mensen centraal staat. Voor ons is Europa niet een bedreiging voor onze identiteit, maar een instrument waarmee we onze eigenheid kunnen handhaven in een steeds meer geglobaliseerde wereld.

Dit vraagt om beleid waarin problemen van nu niet naar volgende generaties worden verschoven. Het vervolmaken van de Europese interne markt kent geen politieke horizon van vier jaar; dit vraagt een toekomstbestendige visie juist van een partij als het CDA. Verder laten Duitsland en de Scandinavische landen ons zien dat sneller uit de crisis komen naast noodzakelijke bezuinigingen, investeringen in kennis, onderwijs, onderzoek en innovatie vereist.

Dit betoog betekent per definitie méér Europa, zowel méér Europa in Nederland als meer Nederland in Europa. We hebben Europa en de wereld iets te bieden. Laten we ons niet ingraven achter de dijken. Daarmee doen we toekomstige generaties tekort. Wij zijn van Europa en Europa is van ons.

*Het CDA Young professionals netwerk is een groeiend netwerk van twintigers en dertigers in Brussel met affiniteit voor het CDA en de Europese Unie. Zij is verbonden met de CDA afdeling België Luxemburg.

De auteurs van dit stuk zijn: Irene Janssen, Celina Kremer, Rudolf Douqué en Sebastiaan den Bak.

Posted in:
Articles by
Published:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *